För en utförlig beskrivning av vårt upplägg och organisation gå till Grundkoncept.

Under fliken Veckor till salu finns alla lägenheter som är anmälda till salu. Är du intresserad så klicka på intresseanmälan, fyll i formuläret och SKICKA..Mailet skickas direkt till säljaren. Det är säljaren och köparens ansvar att slutföra försäljningen.

Viktigt: 
Försäljningen är inte slutförd förrän aktieboken är uppdaterad varför en kopia på ett signerat av båda parter köpeavtal måste skickas till:

Fastighets AB Andalucia del Mar
Box 12061
102 22 Stockholm
Sverige