För en utförlig beskrivning av vårt upplägg och organisation gå till Grundkoncept.

Under fliken Veckor till salu finns alla lägenheter som är anmälda till salu. Är du intresserad så klicka på intresseanmälan, fyll i formuläret och SKICKA. FAM återkommer med säljarens kontakt information. Det är säljaren och köparens ansvar att slutföra försäljningen. FAM förmedlar endast kontakt.

Viktigt: 
Försäljningen är inte slutförd förrän aktieboken är uppdaterad varför en kopia på ett signerat av båda parter köpeavtal måste skickas till:

Fastighets AB Andalucia del Mar
Box 12061
102 22 Stockholm
Sverige

 

Du kan också lägga in en anmälan om att du vill köpa en lägenhet som ännu inte är listad, en s.k. spontan anmälan. Detta görs i fliken Köpintresse olistade veckor.  Denna förfrågan kommer då upp på en lista som alla aktieägare har tillgång till efter det att FAM mottagit registreringsavgiften.

Kontakta Peter Asztalos, peter.asztalos@telia.com  för mer information om intresseanmälan eller köpintresse för olistade veckor.