Intresserad att köpa

Här nedan finns en lista över vilka lägenheter och veckor det finns intresserade köpare till. Kontakta Peter Asztalos, peter.asztalos@telia.com för att få kontaktuppgifter.

 

 

 

Listan uppdaterad 2018-02-12 20:39
Lägenhet Ingång (Casa) Vecka/veckor Pris
Från vån 3 och uppåt 9,10,11,12 21-22 eller 23-24 Öppet/Opend
Olle 12 29,30,33 Öppet/Open
Alla/all 9, 10, 11, 12 ,13 ,14 Två veckor mellan vecka 40 och 44 / Two weeks bet Öppet/open
213/12 Patrik (om möjligt/if possibl) 12 (om möjligt,dock ej krav/if posible) 17-18 runt 30.000.-/vecka
Alla från 3:e våningen/All from third floor Alla, helst Casa 13 eller 14 /Prefer Casa 13 or 14 38 - 39 eller/or 40 - 41 Öppet/Open
Alla/ All Alla/ All 24-33 Öppet/Open
Alla kan vara intressanta som ligger våning 3 elle Alla ingångar. 8, 24, 25, 26. 52, 1 Beroende på vilken vecka och var i huset lägenhete
Tredje våningen eller högre/Third floor or above Alla 44 - 47 Öppet/Bid
Fr 3 vån och uppåt/From 3 floor or above Alla 2 veckor ej juni - augusti/2 weeks except Jun - Au Beror på veckor och månad/Depends on week and mont
Alla Alla 29-30 Alla
Alla från 3:e våningen/All from third floor Casa 9 September Öppet/Open
Alla Alla 26-29 öppet
618-14, 518-14, 517-14, 418-14, 417-14, 405-09, 40 14 och 9 v 9 och 10 respektive 44 och 45 Öppet
alla Alla 25-26-27 (2 eller 3 veckor) Sek 150 000
våning 3 och uppåt 9-10-11-12-14 10-11,14-15,45-46 att diskutera
Alla/all 9,10,11,12 24-25 eller/or 25 - 26 Öppet/opend
Alla Alla V29-V32 Alla
Alla Alla veckor 29-30 eller vecka 30 Diskuteras
Alla Alla gärna veckor under maj ex 19-20 25000-45000
från 3 tr och uppåt 9,10,11,12,13 43,44 och 10, 11,12 kan diskuteras
Allt från våning 3 och uppåt. All from etage 3 and 9,10,11,12,13,14 2 veckor mellan/2 weeks between 10-20 och/and 40-4 Enligt överenskommelse
Alla 9 10 11 12 13 14 40-44 Diskuteras
Åke eller Ärlig 13 och 14 Alla Diskuteras
Alla våning 3 eller högre Alla 2 veckor under september Öppet
David 2 48, 49, 50, 51, 52 och v 1 Kan diskuteras .
Alla Alla V44 Öppet