Ditt önskemål kommer att sändas till Peter Asztalos i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Qvintus
Ingång (casa): 14
Vecka: 18 - 19
Pris: Anbud, lägst £3000 per vecka/Bid at least £ 3000 p