Ditt önskemål kommer att sändas till Peter Asztalos i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Åke
Ingång (casa): 14
Vecka: 2,3,4,5,6,7
Pris: Anbud