Ditt önskemål kommer att sändas till Peter Asztalos i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Viktor
Ingång (casa): 14
Vecka: 12 & 13
Pris: KR 25.000 FÖR BÅDE VECKOR