Ditt önskemål kommer att sändas till Anders Berglund i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Patrik
Ingång (casa): 12
Vecka: 49+50
Pris: 8000:- eller bud(för båda veckorna)