Ditt önskemål kommer att sändas till Anders Berglund i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Anders
Ingång (casa): 4
Vecka: 49 - 51
Pris: SEK 5 000 per vecka/per week