Ditt önskemål kommer att sändas till Peter Asztalos i styrelsen, som förmedlar kontakt med säljaren.

Frågor kan också ställas till E-post  peter.asztalos@telia.com

Personuppgifter
Önskar köpa
Lägenhet: Anders
Ingång (casa): 4
Vecka: 5 - 6
Pris: Anbud/Bid