År 1992 bildade fastighetsbolagen det gemensamma servicebolaget Nordic Andalucia Management S.L, NAM,ett spansk registrerat bolag med uppdraget att förvalta lägenheterna samt att ge aktieägarna och styrelsen stöd och service på plats i Spanien. NAM leds av en i Spanien registrerad styrelse på två personer, FAM-bolagens ordförande samt ytterligare en Spanienansvarig person ur den av aktieägarna valda svenska styrelsen. 


En av NAM – styrelsen anställd verksamhetschef l (80%) leder arbetet på plats i Andalucia del Mar tillsammans med en administratör (60%), städpersonal samt en ”handyman” på heltid, som bl.a. utför reparationer i lägenheterna och ansvarar för NAM-bolagets bilpool. NAM - bolagets ansvariga företräder även FAM-bolagen vid de två samfälligheternas (comunidadernas) årliga föreningsstämmor och för löpande dialog med deras styrelser och administratörer.

Den av FAM-styrelsen utsedda Spanienansvariga och tillika styrelseledamoten i NAM samt verksamhetschefen för NAM sköter offertintagning, upphandlingar m.m. från samtliga spanska leverantörer samt besiktigar och godkänner leveranser och det utförda arbetet-


NAM-bolaget gör årligen sin egen budget som presenteras och godkänns av FAMs styrelse. En s.k.Gestoria (redovisningsbyrå) utför bolagets löpande redovisning och sköter merparten av övriga juridiska frågor. NAM-bolaget revideras årligen per juni och december  av en svensk auktoriserad revisor med säte i Marbella som ger NAM- och FAM-styrelsen revisionsrapporter över bolagets utveckling, ekonomi och redovisning. Denna revisionsbyrå är även behjälplig med andra eventuella juridiska ärenden i Spanien såsom t.ex. redovisning och betalning av spansk statlig fastighetsskatt m.m.

För mer information om NAM gå till Servicekontoret NAM